Xem Mitsubishi Triton 2024 sắp bán ở Việt Nam, có điểm vẫn chưa bằng Ranger
Xe
Xem Mitsubishi Triton 2024 sắp bán ở Việt Nam, có điểm vẫn chưa bằng Ranger

Mitsubishi Triton 2024 sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý ở thế hệ mới, nhưng động cơ vẫn sẽ gây tiếc nuối khi chưa mạnh bằng đối thủ Ford Ranger