Xe ben đâm giải phân cách và húc đổ cột đèn, gây họa cho ô tô ngược chiều
Xe
Xe ben đâm giải phân cách và húc đổ cột đèn, gây họa cho ô tô ngược chiều

Sau khi chồm lên giải phân cách cứng giữa đường, chiếc xe ben tiếp tục húc đổ cột đèn và khiến cột đèn xuyên trúng ô tô 4 chỗ lưu thông cùng