Xe Trung Quốc chiếm 1/3 doanh số ô tô toàn cầu
Xe
Xe Trung Quốc chiếm 1/3 doanh số ô tô toàn cầu

Một nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã lọt vào Top 10 doanh nghiệp có thị phần cao nhất thế giới.