Xe điện chiếm một nửa số ô tô bán ra tại Trung Quốc, xe nội địa lên ngôi
Xe
Xe điện chiếm một nửa số ô tô bán ra tại Trung Quốc, xe nội địa lên ngôi

Ô tô đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên chiếm hơn một nửa doanh số xe mới bán ra tại Trung Quốc trong nửa đầu tháng 4.