Xe điện có thể đi được 2.000km/lần sạc nhờ công nghệ pin mới từ Trung Quốc
Xe
Xe điện có thể đi được 2.000km/lần sạc nhờ công nghệ pin mới từ Trung Quốc

Công ty Talent của Trung Quốc cho biết mẫu thử pin thể rắn của họ có mật độ năng lượng 720Wh/kg, cao gấp đôi mức của pin bán thể rắn do WeLion