VinFast VF 3 lộ diện tại nhà máy, có chi tiết khiến khách Việt chú ý
Xe
VinFast VF 3 lộ diện tại nhà máy, có chi tiết khiến khách Việt chú ý

Phiên bản thương mại hoặc tiền thương mại của VinFast VF 3 được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là một số bộ phận như