Toyota sẽ trực tiếp giám sát mọi hoạt động ở nước ngoài của Daihatsu
Xe
Toyota sẽ trực tiếp giám sát mọi hoạt động ở nước ngoài của Daihatsu

Trong nỗ lực ngăn chặn những sai phạm có thể tái diễn ở Daihatsu, Toyota Motor quyết định đưa toàn bộ hoạt động ở nước ngoài của công ty này về