Toyota Vios được giảm giá ngang xe hạng A, quyết đấu City và Accent
Xe
Toyota Vios được giảm giá ngang xe hạng A, quyết đấu City và Accent

Sau khi áp dụng tất cả các khuyến mại, bản cao nhất của Toyota Vios đã rẻ hơn Hyundai Accent.