Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 ra mắt, có nhiều nâng cấp
Xe
Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 ra mắt, có nhiều nâng cấp

Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2024 vừa được giới thiệu tại Thái Lan sở hữu động cơ mạnh hơn, cùng nhiều nâng cấp nhằm mang đến cho mẫu