Thanh niên đi xe máy ngã lộn nhào vì phóng nhanh, gây họa cho người khác
Xe
Thanh niên đi xe máy ngã lộn nhào vì phóng nhanh, gây họa cho người khác

Cú va chạm ở tốc độ cao đã khiến thanh niên đi xe máy bị hất lộn vòng trên không, ngã văng xa cả mét.