Thương hiệu Peugeot rút khỏi thị trường Indonesia
Xe
Thương hiệu Peugeot rút khỏi thị trường Indonesia

Đây là việc nằm trong định hướng mới của tập đoàn mẹ dành cho thương hiệu ô tô Pháp này ở khu vực ASEAN.