Tình huống không đủ tiền trong tài khoản ETC: Chủ xe nên xử lý như thế nào?
Xe
Tình huống không đủ tiền trong tài khoản ETC: Chủ xe nên xử lý như thế nào?

Theo quy định, người điều khiển xe ô tô không đủ tiền trong tài khoản trả phí tự động mà vẫn cố tình đi vào làn thu phí không dừng ETC tại các