Suzuki Jimny "loạn" giá trước thềm ra mắt, có nơi bán kênh 50 triệu đồng
Xe
Suzuki Jimny "loạn" giá trước thềm ra mắt, có nơi bán kênh 50 triệu đồng

Khách hàng mua xe Suzuki Jimny có thể phải trả thêm tiền cho các suất giao sớm hoặc cho những màu sắc có nhu cầu cao.