Sau 45 năm ra mắt, 80% số xe Mercedes-Benz G-Class vẫn đang chạy tốt
Xe
Sau 45 năm ra mắt, 80% số xe Mercedes-Benz G-Class vẫn đang chạy tốt

Trên thế giới hiện có hơn 400.000 chiếc Mercedes-Benz G-Class vẫn lăn bánh.