Sạc nhanh 10 phút, xe điện có thể đi được 322km nhờ công nghệ mới
Xe
Sạc nhanh 10 phút, xe điện có thể đi được 322km nhờ công nghệ mới

Đó là kết quả thử nghiệm ban đầu của một công ty công nghệ Israel trên xe Polestar.