Porsche Macan EV 2024 chính thức ra mắt, bản Turbo còn nhanh hơn 911 GT3
Xe
Porsche Macan EV 2024 chính thức ra mắt, bản Turbo còn nhanh hơn 911 GT3

Ở thế hệ thứ hai, Macan đã chuyển hẳn từ động cơ đốt trong sang thuần điện, cũng là dòng xe đầu tiên của Porsche có sự chuyển dịch này.