Những cuộc lái thử bất ổn trong dịp ra mắt mẫu ô tô đầu tiên của Xiaomi
Xe
Những cuộc lái thử bất ổn trong dịp ra mắt mẫu ô tô đầu tiên của Xiaomi

Đã xảy ra một số sự cố khi khách hàng lái thử xe Xiaomi SU7, dẫn tới nghi ngờ sản phẩm chưa hoàn thiện.