Những động cơ 4 xi-lanh mạnh hơn cả động cơ V8
Xe
Những động cơ 4 xi-lanh mạnh hơn cả động cơ V8

Mặc dù nhỏ hơn, nhưng những động cơ 4 xi-lanh này sở hữu công suất cao hơn nhiều động cơ V8.