Ngoài động cơ, hai phiên bản của Toyota Corolla Cross 2024 có gì khác?
Xe
Ngoài động cơ, hai phiên bản của Toyota Corolla Cross 2024 có gì khác?

Mức chênh lệch 85 triệu đồng giữa 2 phiên bản của Toyota Corolla Cross 2024 chủ yếu đến từ hệ truyền động hybrid. Biến thể Xăng có khá đầy đủ