Mini Clubman chính thức bị khai tử
Xe
Mini Clubman chính thức bị khai tử

Chiếc Clubman cuối cùng đã rời dây chuyền sản xuất, trong bối cảnh Mini bước vào kỷ nguyên xe điện.