Một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc bắt đầu giảm nhiệt tình với xe điện
Xe
Một số nhà sản xuất ô tô Trung Quốc bắt đầu giảm nhiệt tình với xe điện

Không chịu nổi "nhiệt" từ cuộc đua giảm giá khốc liệt, nhiều nhà sản xuất ô tô Trung Quốc giờ đây bắt đầu hoài nghi về chiến lược tập trung làm