Loạt xe mui trần nổi bật trong các sự kiện quốc gia trên toàn thế giới
Xe
Loạt xe mui trần nổi bật trong các sự kiện quốc gia trên toàn thế giới

Là dấu ấn cho lịch sử phát triển của ngành công nghiệp ô tô, những phiên bản mui trần của các mẫu xe nội địa thường được lựa chọn dẫn đoàn diễu