Loạt xe được ưu đãi trước bạ dịp cận Tết, có mẫu giảm hơn 100 triệu đồng
Xe
Loạt xe được ưu đãi trước bạ dịp cận Tết, có mẫu giảm hơn 100 triệu đồng

Gần như tất cả các sản phẩm của Mitsubishi, Suzuki và Nissan đều được hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 2, một số xe có mức giảm quy đổi lên