Lãnh đạo Toyota tin rằng xe điện chỉ có thể chiếm 30% thị trường ô tô
Xe
Lãnh đạo Toyota tin rằng xe điện chỉ có thể chiếm 30% thị trường ô tô

Nếu đúng là xe điện sẽ chỉ chiếm 30% thị trường ô tô trong tương lai thì phần còn lại là công nghệ gì?