Lãnh đạo Bentley từ chức, về làm CEO cho Aston Martin
Xe
Lãnh đạo Bentley từ chức, về làm CEO cho Aston Martin

Đây là thông tin gây bất ngờ cho nhiều người trong ngành, vì ông Adrian Hallmark đã có 6 năm rất thành công trên cương vị CEO của Bentley.