Không có tài xế, taxi không người lái có dễ bị lấy cắp xe không?
Xe
Không có tài xế, taxi không người lái có dễ bị lấy cắp xe không?

Tình huống xảy ra mới đây ở Mỹ sẽ đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này.