Hãng xe Trung Quốc chỉ lãi khoảng 30 triệu đồng trên mỗi chiếc ô tô bán ra
Xe
Hãng xe Trung Quốc chỉ lãi khoảng 30 triệu đồng trên mỗi chiếc ô tô bán ra

Lợi nhuận trung bình trên mỗi đầu xe bán ra của BYD chưa bằng 1/6 so với Tesla.