Ford Explorer 2025 có chút thay đổi diện mạo, không còn bản hybrid
Xe
Ford Explorer 2025 có chút thay đổi diện mạo, không còn bản hybrid

Mẫu SUV ba hàng ghế này đã được thu gọn danh mục và có thêm tùy chọn hệ thống lái rảnh tay BlueCruise của Ford.