Dân chơi Mỹ không được độ chế xe kiểu này, có thể bị treo bằng nếu vi phạm
Xe
Dân chơi Mỹ không được độ chế xe kiểu này, có thể bị treo bằng nếu vi phạm

Nếu như trước đây, cảnh sát Mỹ chỉ nhắc nhở, cảnh cáo đối với chủ xe độ chế kiểu "Carolina Squat" thì từ ngày 10/5 đã bắt đầu áp dụng biện pháp