Chuyển làn kiểu điền vào chỗ trống, xe con "đọ độ cứng" với xe tải chở rác
Xe
Chuyển làn kiểu điền vào chỗ trống, xe con "đọ độ cứng" với xe tải chở rác

Có lẽ tài xế ô tô con nghĩ rằng chỉ cần bật xi-nhan là các xe khác phải nhường đường, có thể yên tâm chuyển làn.