"Chiến thần" xe điện Trung Quốc BYD Atto 3 được nâng cấp, sẽ về Việt Nam
Xe
"Chiến thần" xe điện Trung Quốc BYD Atto 3 được nâng cấp, sẽ về Việt Nam

Sở dĩ được ví như "chiến thần" vì mẫu SUV điện này bán rất chạy cả ở các thị trường ngoài Trung Quốc, góp phần không nhỏ vào việc thay đổi một