Có cần làm thủ tục chuyển đổi bằng lái nếu bỏ giấy phép lái xe hạng B2?
Xe
Có cần làm thủ tục chuyển đổi bằng lái nếu bỏ giấy phép lái xe hạng B2?

Bộ Công an đã có đề xuất bỏ giấy phép lái xe hạng B2, chỉ có hạng B và B1.