Batur Convertible sẽ là xe Bentley cuối cùng dùng động cơ W12
Xe
Batur Convertible sẽ là xe Bentley cuối cùng dùng động cơ W12

Mẫu xe đặc biệt này chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 16 chiếc, giá bán chưa được tiết lộ.