Bị xe máy chặn phía trước, dừng ô tô trên vạch mắt võng có bị phạt không?
Xe
Bị xe máy chặn phía trước, dừng ô tô trên vạch mắt võng có bị phạt không?

Tôi muốn rẽ phải ở nơi đèn đỏ cho phép rẽ phải nhưng một số người đi xe máy dừng phía trước lại không chịu đi, nên tôi rơi vào tình huống dừng ô