Audi Q6 E-Tron 2025 ra mắt cùng bản tính năng vận hành cao SQ6 E-Tron
Xe
Audi Q6 E-Tron 2025 ra mắt cùng bản tính năng vận hành cao SQ6 E-Tron

Audi Q6 E-Tron và SQ6 E-Tron sử dụng chung nền tảng khung gầm cao cấp PPE với mẫu Porsche Macan EV.