Đi thẳng ở làn dành cho xe rẽ phải có bị phạt không?
Xe
Đi thẳng ở làn dành cho xe rẽ phải có bị phạt không?

Làn đường có vạch mắt võng dành cho xe rẽ phải khi đèn đỏ liệu có hiệu lực ngay cả khi đèn xanh không? (Độc giả Tuấn Linh)