Đứng bên bờ vực phá sản, thương hiệu này giảm gần 40% giá xe điện
Xe
Đứng bên bờ vực phá sản, thương hiệu này giảm gần 40% giá xe điện

Không phải từ Tesla, cũng không phải từ các thương hiệu Trung Quốc, chiến dịch giảm giá lớn nhất hiện nay đến từ một hãng xe điện ở Mỹ, do nguy