Đối thủ của Creta và Xforce đã về đại lý, phân khúc B-SUV thêm cạnh tranh
Xe
Đối thủ của Creta và Xforce đã về đại lý, phân khúc B-SUV thêm cạnh tranh

Khách hàng mua xe gầm cao đô thị có thêm lựa chọn là Kia Seltos bản 2024 với những nâng cấp về trang bị, bên cạnh hai sản phẩm được nhiều quan