Để xảy ra sai phạm, lãnh đạo Daihatsu bị đòi lại khoản thưởng năm
Xe
Để xảy ra sai phạm, lãnh đạo Daihatsu bị đòi lại khoản thưởng năm

Toyota yêu cầu 10 cựu lãnh đạo hàng đầu của Daihatsu trả lại khoản thưởng cho công ty vì đã để xảy ra bê bối gian lận.