Đại lý "xả kho" Hyundai Accent, bản cao nhất chưa tới 500 triệu đồng
Xe
Đại lý "xả kho" Hyundai Accent, bản cao nhất chưa tới 500 triệu đồng

Ưu đãi này được đại lý áp dụng cho những chiếc Hyundai Accent được sản xuất trong năm 2023 nhưng số lượng không còn nhiều.