Xổ số kiến thiết và Vietlott khác nhau như thế nào?
Xổ số
Xổ số kiến thiết và Vietlott khác nhau như thế nào?

Dù có những điểm giống và khác, cả xổ số kiến thiết và Vietlott đều hướng đến mục đích là huy động vốn cho các hoạt động an sinh xã hội, phát triển đất nước.