Tu Tiên 5 Năm, Xuống Núi Liền Vô Địch - Chương 40
Truyện
Tu Tiên 5 Năm, Xuống Núi Liền Vô Địch - Chương 40

Truyện Tu Tiên 5 Năm, Xuống Núi Liền Vô Địch - Chương 40 với tiêu đề 'C40: Danh chấn thiên hạ'