miHoYo cải thiện cơ chế tặng Nguyên Thạch, game thủ lãi hơn hẳn, vẫn chê NPH "keo kiệt"
Trò chơi
miHoYo cải thiện cơ chế tặng Nguyên Thạch, game thủ lãi hơn hẳn, vẫn chê NPH "keo kiệt"

Quả thật rất khó để làm vừa lòng các game thủ Genshin Impact.