miHoYo bất lực, đầu hàng trước vấn nạn của Genshin Impact, chấp nhận thỏa hiệp với tất cả
Trò chơi
miHoYo bất lực, đầu hàng trước vấn nạn của Genshin Impact, chấp nhận thỏa hiệp với tất cả

Sau rất nhiều nỗ lực, nhà phát triển của Genshin Impact cũng đã phải cay đắng nhận ra thực tế.