Zeus trở thành nạn nhân của "truck-kun" nhưng fan T1 lại có thái độ "lạ", CKTG 2023 chính là nguyên nhân
Trò chơi
Zeus trở thành nạn nhân của "truck-kun" nhưng fan T1 lại có thái độ "lạ", CKTG 2023 chính là nguyên nhân

Zeus bị "gửi xe tải" nhưng fan T1 lại có động thái "lạ lùng".