Xuất hiện cuộc thi sắc đẹp AI đầu tiên trên thế giới, ban giám khảo cũng là AI luôn
Trò chơi
Xuất hiện cuộc thi sắc đẹp AI đầu tiên trên thế giới, ban giám khảo cũng là AI luôn

Một chương mới về AI đang được mở ra trên thế giới.