Xúc phạm Faker, một anti-fan phải trả giá đắt
Trò chơi
Xúc phạm Faker, một anti-fan phải trả giá đắt

Một anti-fan có hành vi xúc phạm Faker đã phải trả giá đắt.