"Vợ quốc dân" giới LMHT tuyên bố sốc, sẽ vắng bóng trong lĩnh vực streamer?
Trò chơi
"Vợ quốc dân" giới LMHT tuyên bố sốc, sẽ vắng bóng trong lĩnh vực streamer?

Vẫn chưa biết dự định cụ thể của cô nàng là gì, song quyết định mới nhất được xem là bước chuyển mình lớn trong sự nghiệp của nữ streamer.