Vận mệnh vĩ đại của Faker đã được "tiên tri" từ hơn 11 năm trước, cộng đồng cũng phải "ngả mũ thán phục"
Trò chơi
Vận mệnh vĩ đại của Faker đã được "tiên tri" từ hơn 11 năm trước, cộng đồng cũng phải "ngả mũ thán phục"

"Thánh dự" của làng LMHT đã tiết lộ đầy đủ con đường sự nghiệp của Faker chỉ qua một bình luận.