Uzumaki Boruto có mạnh hơn Naruto không?
Trò chơi
Uzumaki Boruto có mạnh hơn Naruto không?

Uzumaki Boruto đã dần đạt tới đỉnh cao sức mạnh và có thể vượt qua người cha Naruto nổi tiếng.